Untitled-6

Avantgarde vs. yhteisötaide – nykytaiteen etujoukot

1900-luvun alun avantgarde-taide mainitaan usein yhteisötaiteen historiallisena edeltäjänä – yhteisötaidetta on jopa kutsuttu nykypäivän avantgardeksi. Yhteisötaide määrittyy sosiaalisesti sitoutuneeksi taiteeksi.

Myös avantgardea luonnehtii kiinnittyminen yhteiskuntaan; esimerkiksi Venäjällä vuoden 1917 vallankumouksen myötä avantgarde-taiteella haluttiin muokata uutta sosialistista yhteiskuntaa. Sekä yhteisötaide että avantgarde korostavat arkielämää muovaavia valtasuhteita ja kyseenalaistavat niitä sen sijaan, että keskittyisivät pelkkien taide-esineiden tuottamiseen (Kantonen 2005, 55). Continue reading