PROGRAMMET

Engligt konstnärerna, MOT+TAGNING är + att ta paus och vara i samma världen med de andra + att skapa en möjlighet och ge plats + en situation som man kan inte preparera i förväg +  att tänka på existens i en situation, där frågan om relationen till en annan är en kålrot + en rörelse som går fram och tillbaka och ger en möjlighet att lyssna och öppna sig + en fråga om vem låter vi existera + en attack mot ensamheten!

Den första triennalen för samfundskonst i Finland ordnas 2016. MOT+TAGNING sprider sig längs västkusten under våren och försommaren 2016. Medverkande orter är Helsingfors, Kimitoön, Åbo, Virmo, Raumo, Björneborg och Vasa. På varje ort närmar sig de inhemska och utländska konstnärerna samfundskonsten från olika perspektiv.

I programmet ingår konstnärsbesök, diskussioner och presentationer av verk. En del av verk skapas innan triennalen tillsammans med olika samfund och presenteras för allmänheten under triennalevenemanger, en annan del inviterar människör att ta del i de konstnärliga processer, att dela erfarenheter och diskutera.

Bekanta dig med MOT+TAGNING programmet eller klicka på bilden och ladda ner programmet (.pdf / 4,5Mt). Vänligen observera, att ändringar är typiska för samfundskonst. Vi gör vårt bästa att uppdatera aktuell information så snabbt som möjligt! Tusen tack för ditt tålamod!

vastaanotto-ohjelmalehtinen-ruotsi-kansi

helsinki

HELSINGFORS 1.–3.4.2016

Var placerar sig samfundskonst på samtidskonstens karta? I hurdana miljöer och grupper verkar konstnärerna? Vad är det som motiverar till tvärkonstnärligt samarbete och vad leder det till? Kom med, ta del, se, lyssna och diskutera! Den åttonde IHME festivalen för samtids-konst presenterar den tjeckiska konstnären Katerina Šedá. Hennes arbete betonar samarbete, gemenskap och intresse för […]

lena

RAUMO 3-24.4.2016

KONST + OBSERVATION Förnimmelse leder till observation, observation till beaktande. Observationer är en väsentlig del av konsten. Konstnären observerar den omgivande världen, konstens mottagare konstverket. När observationen har gjorts börjar vi koppla betydelser till den – observationen börjar leva sitt eget liv. Det provisoriska detaljobservatoriet ber dig att sakta ner och observera. Verket samlar ihop […]

banneri_pori

BJÖRNEBORG 18.–24.4.2016

KONST + STADSRUMMET Stadsrummet är ett offentligt rum som möjliggör sammankomster, umgänge, samtal. Rummet och de boende formas av arkitekturen, av olika former och ytor: hus, gator, stängslen och de tomma ytorna mellan dem. Konst placerad i stadsrummet kan möjliggöra en växelverkan mellan stadsrummet och människan. Teckningsprojektet Gnugga med mig skapar trivsamma och överraskande teckningsstunder […]

mynamaki

VIRMO 27.4-5.6.2016

KONST+ PÅVERKANDE Konsten påverkar på sina egna villkor. Det är typiskt för samfundskonsten att utveckla och bidra till gemenskap och samhörighetskänsla. Samfundskonsten befrämjar jämlikhet, betvivlar rådande sanningar, erbjuder nya synvinklar och vidgar världsbilden. Ishmael Falke och Sandrina Lindgrens Skuggkabinett utnyttjar skuggor i att tala om den lokala historian och berättelser som har glömts bort för […]

vaasa_banneri

VASA 20.-22.5.2016 (-12.6.2016)

KONST + MIGRATION Inom samtidskonsten ter sig internationalitet som en självklarhet. Konstnärernas mobilitet, nätverk och kontakter över landsgränserna har ökat. Att söka sig bort från sitt hemland betyder ofta en möjlighet till professionell utveckling. Det centrala är dock att möta människor. I samarbete med Welcome Office och Vasas mottagningscentralen kommer konstnärerna Maria Nordbäck + Brynhild […]

banner_kemionsaari

KIMITOÖN 5.–8.5.2016

KONST + UPPLEVELSE Centralt i konsten är att den kan upplevas. Konst väcker känslor. När vi tar till oss ett konstverk speglar vi in betydelser i det och tolkar det utifrån den kultur vi har lärt oss. Den kulturella ramen inverkar på hur vi upplever konst. Samtidigt är konstupplevelsen unik och ytterst personlig. N0LLAPiSTE kollektivs […]

turku_banneri

ÅBO 30.5.-5.6.2016

KONST + SAMHÄLLE Konsten kommenterar, kritiserar och erbjuder alternativ till samhällets fenomen. Den kan ges samhälleliga uppgifter som kan granskas ur flera perspektiv: konst kan bland annat bidra till bättre välmående, förnya kulturen eller främja ekonomisk produktivitet. Men samtidigt kritiserar den också neoliberal kapitalism och lyfter upp missförhållanden. Den samhälleliga konsten har många röster, många […]