I SAMARBETE MED

Arrangörer för MOT+TAGNING 2016 triennalen är Saari gårds konstnärs- och forskarresidens (drivs av Kones Stifstelse) och Centret för konstfrämjande / Sydvästra Finlands regionalbyrå i samarbete med lokala aktörer.


Konestiftelsen, som grundades 1956, är en självständig och obunden organisation som förbättrar världen genom att skapa förutsättningar för modiga initiativ inom vetenskap och konst. Stiftelsen stöder vetenskaplig forskning och dess popularisering, kultur och konst genom stipendier och förvaltar konstnärs- och forskarresidenset Saari gård i Mietois i sydvästra Finland. Stiftelsens målsättning är att vara en vetenskaps- och konstpolitiskt alert finansiär som aktivt söker och erbjuder överraskande och udda alternativ. www.koneensaatio.fi

Koneensaatio-logo-black_01-2saarilogo-final


”MOT+TAGNING = Påverka och  vara imponerad av”

Centret för konstfrämjande (Taike) är ett rikstäckande expert- och serviceämbetsverk för konstfrämjande. Sydvästra Finlands regionalbyrå, som ligger i Åbo,  betjänar kunder i Egentliga Finland och i Satakunta.  Områdets konstnärers nationella och internationella arbetsförutsättningar främjas med stipendier, olika långsiktiga projekt och nätverksarbete. I Egentliga Finland arbetar för tillfället tre länskonstnärer, inom barnkultur, visuell konst och samfundskonst. www.taike.fi / varsinais-suomi

taike_pysty_www


VASA:

Platform r.f är en konstnärsdrivet initiativ grundades år 2000.Plattform har ett projektrum och ett residensprogram i Vasa, Finland. Platform syftar till att främja, visa och vara en del av internationell samtidskonst. Förenings aktiviteter bygger på olika teman; en viktig del är att skapa lokal interaktion med deltagande och platsspecifik konstprojekter. www.platform.fi

platform_logo

Regionala danscentret i Österbottens målsättningar är att främja professionella dansaktörernas sysselsättning, stärka danskulturen och dansens mångsidiga tillgänglighet och stöda professionella dansarnas verksamhet i regionen. www.pohjanmaantanssi.fi

pta


BJÖRNEBORG:

Björneborgs barnkulturcentrum utvecklar kulturverksamhet för barn och unga. Genom konstnärlig verksamhet uppmuntras barn och unga att uttrycka sig
själva, söka kreativa lösningar och hitta sitt eget sätt att vara och verka. www.sakulaku.fi / www.pori.fi/kulttuuri

lastenkulttuuriverkosto_trans pori_kulttuuri_vari_web

”MOT+TAGNING = Jag tar även om jag är emot. Jag tar vad man ger.”

Annasgatan 6 eller Annis är ett socialt kulturcentrum, som sedan 1980 har erbjudat möjligheter särskilt för unga människor att förverkliga sina egna konstnärliga visioner i en fri atmosfär. www.pori.fi/kulttuuri/annis


RAUMO:

”MOT+TAGNING =  Vi kommer åt, vi tar emot – vi ger, får och delar.” 

Sedan 1997 RaumArs konstnärsgästprogram har producerat tillsammans med internationella och nationella konstnärer samfundskonstprojekt som är  öppna för alla. Föreningen syftar till att nutidskonst kommer närmare vardagsliv, syns i stadsbilden och aktiverar & föra samman olika, lokala samfunden.  www.raumars.org

2010raumars_www

Lönnströms konstmuseum har arrangerat växlande utställningar sedan 1993 i Raumo.  Från och med 2016 kommer Lönnströms konstmuseum att genomföra sina utställningsprojekt i nära samarbete med bildkonstnärer. Den första samtidskonstprojekt åren 2016–2017 genomförs av IC-98. www.lonnstrominmuseot.fi/taidemuseo

lonnstromintaidemuseo


KIMITOÖN:

”MOT+TAGNING =  En dialog mellan människör / samfund / samhälle.”

Arkipelag Workshop rf främjar konst på Kimitoön och erbjuder arbetsrum och –förutsättningar för konstnärer. Förening har en studio Ateljé Tjuda Pedagogio i Kimitoön och arranger (samfunds)konstkurser för barn och vuxna. www.facebook.com/ateljetjudapedagogi/

logo_splatter

”MOT+TAGNING = gäst+vänlighet, kultur+växling, samarbete”

Aurinkoinen tulevaisuus, grundad år 2005 av konstnärer, naturvetenskapmän och miljöpedagoger, är en förening, vars verksamhet bygger på fyra ”e”: ekologi, energi, estetik och etik.

Aurinkoinen


HELSINGFORS:

”MOT+TAGNING = Närvaron av ett konstverk är alltid en slags mottagning.”

IHME bjuder årligen en internationell konstnär eller konstnärgrupp att  genomföra en IHME-konstverk i offentliga rum. IHMEs innehåll reflekterar tiden vi lever i.  I hjärtat är offentliga rum och publikens deltagandet, vilket gör samtidskonst mer öppen och tillgänglig . På IHME -festival finns också till exempel  filmvisning, workshop, diskussioner och mycket mer. www.ihmefestival.fi