INFO | på svenska

MOT+TAGNING
I. triennalen för samfundskonst
1.4.–5.6.2016
Helsingfors–Kimitoön–Åbo–Virmo–Raumo–Björneborg–Vasa

Den första triennalen för samfundskonst i Finland ordnas 2016. Den ger en bred inblick i en konstform där utgångspunkten är möten, växelverkan och samarbete mellan människor. Temat MOT+TAGNING syftar såväl på mottagning och gästfrihet såsom på motstånd och frågor kring makt. Vem önskar vi välkomna, vem vänder vi ryggen till? I vilket led går vi, vems röster hörs? Vad skapar samhörighetskänsla i vår tid?

MOT+TAGNING sprider sig längs västkusten under våren och försommaren 2016. Medverkande orter är Helsingfors, Kimitoön, Åbo, Virmo, Raumo, Björneborg och Vasa. På varje ort närmar sig de inhemska och utländska konstnärerna samfundskonsten från olika perspektiv. I programmet ingår konstnärsbesök, diskussioner och presentationer av verk.

MER INFORMATION:

Suvi Solkio
länskonstnär inom samfundskonst / Centret för konstfrämjande
suvi.solkio@minedu.fi

Pia Bartsch
samfundkonstnär
Saari gårds konstnärs- och forskarresidens (drivs av Kones Stiftelse)
pia.bartsch@koneensaatio.fi

 

 

vastaanotto_otsake9

PROGRAMMET

Engligt konstnärerna, MOT+TAGNING är + att ta paus och vara i samma världen med de andra + att skapa en möjlighet och ge plats + en situation som man kan inte preparera i förväg +  att tänka på existens i en situation, där frågan om relationen till en annan är en kålrot + en rörelse […]

vastaanotto_otsake9

DELTAGARE & KONSTVERK

  HELSINGFORS 1-3.4.2016 Taikes dag för samfundskonst: Centret för konstfrämjande IHME 2016: gatumusik och sprakande manifest KOLLAB diskussioner och verkstäder om metoder för involverande och social konstpraktik RAUMO 3-23.4 2016 Det provisoriska detaljobservatorie: Lena Gätjens, arkitektur- och grafikstuderande vid Rauman kuvataidekoulu, Tommi-Wihtori Röström samt sysselsättningsprojektet VALO-pajatoiminnot BJÖRNEBORG 18-24.4.2016 Konstbaserade metoder för att engagera medverkande samt […]

vastaanotto_otsake9

I SAMARBETE MED

Arrangörer för MOT+TAGNING 2016 triennalen är Saari gårds konstnärs- och forskarresidens (drivs av Kones Stifstelse) och Centret för konstfrämjande / Sydvästra Finlands regionalbyrå i samarbete med lokala aktörer. Konestiftelsen, som grundades 1956, är en självständig och obunden organisation som förbättrar världen genom att skapa förutsättningar för modiga initiativ inom vetenskap och konst. Stiftelsen stöder vetenskaplig […]