YHTEISTYÖSSÄ

VASTAAN+OTTO 2016 yhteisötaiteen triennaalin järjestävät Koneen Säätiön ylläpitämä taiteilija ja tutkijaresidenssi Saaren kartano ja  Taiteen edistämiskeskuksen Lounais-Suomen aluetoimipiste yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa.


Vuonna 1956 perustettu Koneen Säätiö on itsenäinen ja riippumaton organisaatio, joka parantaa maailmaa luomalla edellytyksiä rohkeille tieteen ja taiteen avauksille. Säätiön tavoitteena on olla tiede- ja taidepoliittisesti valpas tieteen ja taiteen rahoittaja, joka myös aktiivisesti etsii ja tarjoaa vaihtoehtoja valtavirralle. Säätiö tukee tieteellistä tutkimustyötä, kulttuuria ja taidetta sekä tieteen yleistajuistamista apurahoin ja ylläpitää Saaren kartanon taiteilija- ja tutkijaresidenssiä Mynämäellä. Saaren kartanon tavoitteena on alusta alkaen ollut edistää vuorovaikutusta kartanon ja sitä ympäröivän yhteisön välillä. Taiteilijaresidenssin toiminta-ajatuksen näkökulmasta on luontevaa, että vuoropuhelua käydään nimenomaan taiteen keinoin, ja siksi kartanoon on palkattu yhteisötaiteilija jo kahdesti. www.koneensaatio.fi

Koneensaatio-logo-black_01-2saarilogo-final


”VASTAAN+OTTO = Vaikuttaa ja vaikuttua”

Taiteen edistämiskeskus (Taike) on taiteen edistämisen asiantuntija- ja palveluvirasto. Turussa sijaitseva Lounais-Suomen toimipiste tekee taiteen edistämistyötä ja palvelee asiakkaitaan Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa. Alueen taiteilijoiden kansallisia ja kansainvälisiä työskentelyedellytyksiä edistetään myöntämällä apurahoja ja avustuksia sekä käynnistämällä pitkäjänteistä hanke- ja verkostotyötä.  Varsinais-Suomessa työskentelee tällä hetkellä kolme läänintaiteilijaa visuaalisten taiteiden, lastenkulttuurin ja yhteisötaiteen aloilla. www.taike.fi / varsinais-suomi


VAASA:

Platform ry on vuonna 2000 perustettu taiteilijavetoinen yhdistys, joka ylläpitää projektitilaa ja residenssiohjelmaa Vaasassa. Yhdistyksen tavoitteena on edistää, esittää ja olla osa nykytaiteen kenttää. Yhdistyksen toiminta rakentuu eri teemojen ympärille; tärkeä osa on paikallisen vuorovaikutuksen synnyttäminen esimerkiksi osallistavien tai paikkasidonnaisten näyttelyiden ja projektien kautta. www.platform.fi

platform_logo

Pohjanmaan liitto on aluekehittäjä yli 180 000 asukkaan Pohjanmaalla. Ajamme asukkaiden, elinkeinoelämän ja kuntien etuja Vaasan ja Pietarsaaren seuduilla, Kyrönmaalla ja Suupohjan rannikkoseudulla. www.obotnia.fi

pohjanmaan_liitto_www

Kulttuurikeskuksessa tehtävänämme on vastata kaupungin yleisestä kulttuuritoiminnasta. Vastaamme kaupungin kulttuuripalveluiden tuottamisesta, koordinoinnista ja kehittämisestä erityisesti lapsille ja ikäihmisille. Toimimme erilaisten kulttuuritoimijoiden tukijana ja verkottajana. www.vaasa.fi/kulttuurikeskus

vaasan_kulttuurikeskus_logo

Pohjanmaan tanssin aluekeskus on osa maanlaajuista tanssin aluekeskusverkostoa vuodesta 2010 lähtien ja ulottaa toimintansa Pohjanmaan kolmen maakunnan alueelle. Aluekeskuksen tavoitteena on edistää tanssin ammattilaisten työllisyyttä, tanssikulttuurin vahvistumista ja monipuolista saatavuutta, sekä tukea alueen ammattilaisten toimintaa. www.pohjanmaantanssi.fi

pta


PORI:

”VASTAAN+OTTO = Ollaan yhdessä vastaanottavaisia uudelle ja kokeelliselle yhteiselle toiminnalle!”

Elävä Pori – innovatiivinen yhteisöllinen tiedonmuodostus kaupunkitilan kestävän kehityksen resurssina on Aalto-yliopiston Taiteen laitoksen ja Turun yliopiston Maisemantutkimuksen EAKR-rahoitteinen yhteishanke 1.2.2015 – 31.1.2018. Hankkeen tavoitteena on rakentaa kaupunkikehityksen innovaatioalusta keräämällä, yhdistämällä ja jakamalla uudella tavalla eri tutkimusalojen ja eri osallisryhmien kaupunkitilaa koskevaa tietoa. Hankkeen aikana hyödynnetään olemassa olevaa ja kerätään uutta kaupunkitilaa koskevaa tietoa kulttuurikartoituksen ja taiteellisen tutkimuksen menetelmin, sekä järjestetään työpajoja ja kokeellisia tapahtumia osallisryhmien verkottamiseksi ja aktivoimiseksi yhteisölliseen tiedonmuodostukseen. https://elavapori.wordpress.com/

Elava Pori”VASTAAN+OTTO = Otan vaikka vastustan. Otan mitä annetaan.”

Annankatu 6 eli Annis on sosiaalinen kulttuurikeskus, joka on vuodesta 1980 asti antanut mahdollisuuden erityisesti nuorille toteuttaa omia taiteellisia visioitaan talon luomassa vapaassa ilmapiirissä. Vuosikymmenten läpi kulttuurikeskus on toiminut taiteen tekemisen laboratoriona ja nuorten henkisenä kotina. Teatteri, musiikki, kuvataiteet, seinämaalaus,valokuvaus, elokuvat, performanssit ja yhteistyöllisyys ovat muodostaneet taiteellisesti vapaan ilmapiirin, jonka tehtävänä ei kuitenkaan ole ollut kouluttaa pelkästään taiteilijoita vaan auttaa lapsia ja nuoria löytämään kulttuurista omaa elämää rikastuttavia sisältöjä, taiteen tekemisen kautta. www.pori.fi/kulttuuri/annis

nettileiska 4.5Porin lastenkulttuurikeskus – Satakunnan lastenkulttuuriverkoston tavoitteena on kulttuuripääoman tuottaminen ja välittäminen, lasten kulttuuristen oikeuksien tukeminen läpäisyperiaatteella ja monipuolisten ja laadukkaiden kulttuuripalveluiden saavutettavuuden parantaminen.Tavoitteiden saavuttamiseksi luodaan ja kehitetään uudenlaisia lähestymistapoja kulttuurityöhön ja tuetaan ympäröivän sosiaalisen yhteisön ja kaikkien lasten ja nuorten parissa työskentelevien laaja-alaista yhteistyötä. Toiminnassa huomioidaan monikulttuurisuus ja valtakunnallinen sekä kansainvälinen vuorovaikutus. Toiminta rakentuu lasten ääntä ja tarpeita kuunnellen. www.sakulaku.fi / www.pori.fi/kulttuuri

lastenkulttuuriverkosto_trans pori_kulttuuri_vari_webPorin taidemuseo toimii elämyksiä ja tietoa tuottavana taide- ja tiedelaitoksena. Museo ylläpitää, hoitaa ja kartuttaa taidevarallisuutta, harjoittaa näyttely-, julkaisu- ja taidekasvatustoimintaa sekä tekee kokoelmiin ja toimialaansa kohdistuvaa dokumentointityötä ja tutkimusta. Porin taidemuseo on Satakunnan aluetaidemuseo. Valtakunnalliseen Taikalamppu-verkostoon kuuluva Porin lastenkulttuurikeskus – Satakunnan lastenkulttuuriverkosto toimii Porin taidemuseon yhteydessä. Kulttuuri on Porissa kunnallinen peruspalvelu, johon kaikilla on oikeus. Kulttuuri edistää hyvinvointia, sivistystä ja elinikäistä oppimista, lisää luovaa osaamista ja innovaatioita  sekä tukee alueen elinvoimaisuutta, elinkeinoelämää ja työllisyyttä. www.poriartmuseum.fiTM-logot


RAUMA:

”VASTAAN+OTTO = Tulemme vastaan, otamme vastaan – annamme, saamme ja jaamme.”

Vuodesta 1997 toiminut RaumArs-taiteilijavierasohjelma tuottaa kaikille avoimia yhteisötaideprojekteja kansainvälisten ja kotimaisten residenssitaiteilijoiden suunnitelmien pohjalta. Yhdistys haluaa tuoda nykytaiteen osaksi arkea, näkymään kaupunkikuvassa, aktivoida ja yhdistää paikallisia yhteisöjä. Tavoitteenamme on erilaisten taidetapahtumien tarjoaminen sekä alueellista kulttuuritarjontaa lisäävä toiminta. www.raumars.org

2010raumars_www

Lönnströmin taidemuseo on vuodesta 1993 järjestänyt Raumalla vaihtuvia näyttelyitä. Vuodesta 2015 alkaen näyttelytoimintaa toteutetaan yhteistyössä kuvataiteilijoiden kanssa. Toteutettavat projektit valitaan vuosittain avoimen haun kautta. Ensimmäisen projektin toteuttaa  IC-98 vuosien 2016-2017 aikana. www.lonnstrominmuseot.fi/taidemuseo

lonnstromintaidemuseo


KEMIÖNSAARI:

”VASTAAN+OTTO = Ihmisten/yhteisön/yhteiskunnan välinen vuoropuhelu.”

Arkipelag Workshop ry:n toiminnan periaatteena on tarjota työtiloja työskentelymahdollisuuksia taiteilijoille, sekä ylläpitää ateljeetiloja Ateljé Tjuda Pedagogiossa Kemiönsaarella. Yhdistys järjestää taidekoulutusta ja yhteisötaideworkshopeja aikuisille sekä lapsille. Yhdistys on verkostoitunut paikallisesti, sekä kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. www.facebook.com/ateljetjudapedagogi/

logo_splatter

”VASTAAN+OTTO = Vieraan+varaisuus, kulttuuri+vaihto, yhteis+työ”

Aurinkoinen tulevaisuus on vuonna 2005 perustettu taiteilijoiden, luonnontieteilijöiden ja ympäristökasvattajien yhdistys, jonka toiminnan luurangon muodostavat neljä  ”eetä” : ekologia, energia, estetiikka ja etiikka. Yhdistys tunnetaan parhaiten Lasten Aurinkojuhlasta. Muita yhdistyksen hankkeita ovat olleet mm. Ketjupuutarha, Ketjukahvila sekä Siemenpankki osana Halikonlahti Green Art Trilogiaa, Veden Taika -kelluva lintusaari ja biopuhdistamo -ympäristötaidehankkeen tuotanto sekä monenlaiset ympäristöä ja taidetta yhteen nivovat tapahtumat omenapuiden leikkauksesta ”Luonto Valtaa” -talonvaltaukseen.

Aurinkoinen


HELSINKI:

”VASTAAN+OTTO = Taidetta tehdään vastaanotettavaksi. Vuorovaikutus kohtaa myös vastustusta. Taiteen vastaanotto voi toteutua molempia teitä. Taideteoksen läsnäolo on aina eräänlainen vastaanotto.”

IHME kutsuu vuosittain yhden kansainvälisen taiteilijan tai taiteilijaryhmän toteuttamaan IHME-teoksen julkiseen tilaan. IHMEen sisällöt heijastavat aikaa, jossa elämme. Ytimessä ovat julkinen tila ja yleisön osallistuminen, mikä tekee nykytaiteesta avointa ja saavutettavaa. IHME-festivaaleilla on lisäksi luentoja, elokuvia ja työpajoja sekä keskustelua IHME-teoksen teemoista yhdessä taiteilijan kanssa. www.ihmefestival.fi

Collaborative Arts Partnership Programme (CAPP) on eurooppalainen verkostohanke, jonka
tavoite on kehittää yhteisöllisen ja sosiaalisiin konteksteihin sijoittuvan taiteen käytäntöjä. CAPPin toimintaan sisältyvät taiteilijoille suunnatut työpajat ja foorumit sekä kansainväliset residenssit ja tilausteokset. m-cult on suomalainen kumppani verkostossa, johon kuuluu 9 toimijaa 6 maasta ja joka toteutetaan Luova Eurooppa -ohjelman tuella.
www.cappnetwork.com

 

Vuonna 2000 perustettu mediakulttuuriyhdistys m-cult edistää ja kehittää mediataiteen ja digitaalisen kulttuurin uusia muotoja, fokuksenaan kulttuuriset ja sosiaaliset innovaatiot digitaalisissa medioissa ja teknologiassa. www.m-cult.org

mcult_logo-1wwwKulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cuporen (Foundation for Cultural Policy Research Cupore, Kulturpolitiska forskningsstiftelsen Cupore) tehtävänä on tuottaa, jalostaa ja välittää kulttuuripoliittisen päätöksenteon käyttöön korkeatasoista tutkimustietoa sekä edistää yleisen kulttuurikehityksen kannalta keskeisen tutkimus- ja asiantuntijatiedon syntyä tutkimushankkeiden kautta. www.cupore.fi

cupore

Taideyliopiston koordinoima ArtsEqual-hanke tutkii, kuinka taide julkisena palveluna voisi lisätä yhteiskunnallista tasa-arvoa ja hyvinvointia 2020-luvun Suomessa. Hanketta rahoittaa Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvosto. www.artsequal.fi

artsequal_logo copy