TU: JOKINIEMI & KIVELÄ

AIKA JA PAIKKA:

Yleisölle avoin TU-esitys Turun triennaaliviikolla @ TEHDAS Teatteri, Itäinen Rantakatu 64, 20810 Turku

TAITEILIJA:

”Minua kiinnostaa se kuinka, erilaiset taustat, yksilöt ja yhteisöt opettavat taiteen tekemisen tapoja ja niitä kieliä, joita asetamme esille nähtäviksi, kuultaviksi ja koettaviksi. Mielestäni taiteen tehtävä on tuoda näkyviksi kokemuspintoja, erilaisia maailmoja ja traditioita, joita emme normitetussa todellisudessamme tarpeeksi kohtaa. Minulle on myös tärkeää ehkäistä lokeroitumista ja tiettyä elitismiä, mitä myöskin taide-ja kulttuurialalla esiintyy. Erilaisten ihmisten kanssa työskentely luo minulle konkreettista kiinnitystä erilaisiin yhteiskunnan ilmiöihin ja kokemuksiin.”

Sonja Jokiniemi on Helsingissä asuva koreografi ja esitystateilija. Koulutustaustalta hän on tanssitaiteen ja koreografian kandidaatti (Laban Centre, Lontoo 2006) sekä esitystaiteen maisteri (DasArts of Theatre, Amsterdam, 2013). Viimeisimpiin esitystöihin kuuluvat teos Hmm ja TU (2015), sekä OH NO ( 2013). Tämän lisäksi Jokiniemi on julkaissut kaksi omaa kirjallista teosta: Disastrous Events (2013) ja PA A (2015).

Jokiniemen taiteellista työskentelyä on pidemmän aikaa seurannut kiinnostus subjektiivisiin tapoihin kommunikoida ja uudenlaisiin kielen harjoittamisen tapoihin. Hän on vuodesta 2014 työskennellyt erilaisten yhteisöiden kanssa, niin autismikirjoon kuuluvien nuorten kanssa (Ilman aakkosia -projekti), kuin mielenterveyskuntoutujien ja paljon tukea tarvitsevien henkilöiden kanssa. Syyskuusta 2014 lähtien Jokiniemi toimii lisäksi Helsingin kaupungin Helsinki Creates
Work -valmisteluhankkeessa nuorena taiteilijana monitaiteellisessa työskentelyryhmässä.

TEOS: TU

Esitysteos TU pohjautuu Veera Kivelän kielijärjestelmään, johon koreografi ja esitystaiteilija Sonja Jokiniemi tutustui Ilman aakkosia projektin aikana Kuopiossa keväällä 2014. Yhdessä he alkoivat muodostaa erilaisia kommunikaatiolaboratorioita, joista kehittyi esityksellisiä rituaaleja. TU on näiden laboratorioiden kokoelma, jossa Kivelä ja Jokiniemi puhuvat monimuotoisten intiimien äänien, liikkeiden, rytmien ja sanojen kautta tilan, objektien ja toistensa kanssa.

YHTEISÖ:

”Minua kiinnostaa vaihtoehtoiset kielet, kollektiivisten opittujen kielten rinnalla- tavallaan sivutodellisuuksina, kuitenkin yhtä arvokkaina ja älykkäinä. Minua kiinnostaa myös sairauden kuvan ja diagnoosien pohdinta yhteiskunnassa, sekä se kuinka neo-liberalismi on lisännyt omakuvan, presentaation, sekä normaaliuuden käsitystä. Minä haluan työssäni ehdottaa erilaisia olemisen ja kommunikoinnin tapoja. ”