MUUNNELTUJA KIDUTUSMENETELMIÄ: OKSANEN, WEST & YLEISÖ

AIKA JA PAIKKA:

Yleisölle avoin tapahtuma Turun triennaaliviikolla 4.6.2016 @ TEHDAS Teatteri, Itäinen Rantakatu 64, 20810 Turku

TAITEILIJAT: Antti Oksanen & Maria West

”Pyrimme tarjoamaan yleisölle kokemuksia, joita ei tarvitse erikseen nimetä taiteeksi nähdäkseen niiden arvon – päin vastoin, kokemus voi olla innostava siitä huolimatta että se on taidetta.”

Keskeisenä ajatuksena Oksasen ja Westin työskentelyssä on rajojen sumentaminen eri taiteenlajien väliltä. Yhteinen työskentely kattaa eri taiteenlajeja musiikista performanssin ja videotaiteen kautta lautapelisuunnitteluun. Taiteilijaparin näkemyksen mukaan taiteellinen työskentely on aina lähtökohtaisesti poliittista. Omassa työssään he tarkastelevat ja kommentoivat yhteiskunnallisia ilmiöitä, mutta eivät halua ottaa yksiselitteisesti kantaa niiden puolesta tai vastaan. Taiteilijoiden työskentely keskittyy enemmän ilmiöiden takana olevien universaalien, ajattomien teemojen pohdintaan ja esilletuomiseen.

TEOS: MUUNNELTUJA KIDUTUSTEKNIIKOITA – MODIFIED TORTURE TECHNIQUES

Muunneltuja kidutustekniikoita -tapahtumassa tarjotaan yleisölle mahdollisuus kokeilla kidutettavana olemista. Tapahtuma on poliittisesti sitoutumaton, vaikka onkin poliittisesti latautunut. Taiteilijat pyrkivät tarjoamaan osallistujille kokemuksia ja elämyksiä sekä herättämään heissä ajatuksia ja tuntemuksia. Tapahtuma ei kuitenkaan sanele, minkälaisia reaktioiden tulisi olla.

YHTEISÖ:

Tapahtumateos on avoinna yleisölle.

2- Antti Oksanen Maria West - Waterboarding Valtioplus _kuva Lauri Hannus-1

Waterboarding -performanssi VALTIO+ -näyttelyn PERFORMANSSI+ -tapahtumassa Turun entisessä lääninvankilassa heinäkuussa 2015. Kuva Lauri Hannus.