OHJELMA

VASTAAN+OTTO on tekijöidensä mukaan muun muassa pysähtymistä, syvästi katsomista, samassa maailmassa olemista toisen kanssa + tarjoamista, tilaisuuden luomista ja tilan antamista + tilanne, jota ei voi harjoitella etukäteen + olemisen ajattelua tilanteessa, jossa kysymys suhteesta toiseen on nauris + edestakainen liike, joka antaa mahdollisuuden kuunnella ja avautua + kysymys siitä, kenen sallimme olla olemassa + hyökkäys poteroitumista vastaan!

Yhteisötaiteen triennaali VASTAAN+OTTO levittäytyy kevätkesällä 2016 seitsemälle länsirannikon paikkakunnalle: Helsinkiin, Kemiönsaarelle, Turkuun, Mynämäelle, Raumalle, Poriin ja Vaasaan. Taiteilijat ja toimijat tarkastelevat ja lähestyvät monenkirjavaa ihmisyyttä eri näkökulmista,  vuorovaikutuksessa moninaisten yhteisöjen ja erilaisten ympäristöjen kanssa.

Triennaaliohjelma pitää sisällään tapahtumia, esityksiä, työpajoja, kursseja sekä teosesittelyjä. Osa teoksista valmistuu yhteisöjen parissa ennen triennaalia ja tuodaan esiin yleisölle tapahtuma-aikoina, osa kutsuu yleisön mukaan taiteelliseen prosessiin, kokemusten jakamiseen ja keskusteluun.

Oheisten linkkien kautta pääset tutustumaan ohjelmistoon sekä paikkakunnan että ajankohdan mukaan. Huomioithan, että osa teosten tapahtumatiedoista (ajankohta + paikka) täydentyvät kevään mittaan ja että muutokset ovat mahdollisia. Päivitämme tuoreet tiedot niin nopeasti kuin voimme – kiitos kärsivällisyydestä!

Klikkaamalla kuvaa, voit ladata itsellesi koko ohjelmiston (.pdf /4,1Mt).

vastaanplusotto2016

helsinki

Helsinki 1.–3.4.2016 + 23.–29.5.2016

(YHTEISÖ)TAIDE + NYT Yhteisötaiteen juuret ulottuvat vuosikymmenten taakse. Näkökulmia, lähtökohtia, käsitteitä, työskentelytapoja ja tavoitteita on yhtä monia kuin tekijöitä. Missä yhteisötaiteen kartalla mennään nyt? Keitä kentällä toimii? Mitä uhkakuvia tai uusia mahdollisuuksia alati muuttuva yhteiskunnallinen tilanne tuo ammattitaiteilijoille? Nykytaidefestivaali IHME edistää taidetta demokraattisessa yhteiskunnassa, tärkeänä osana ihmisten elämää ja arkea. Kuvataiteen yleisösuhteen ja saavutettavuuden lisääminen […]

RAUMA

Rauma 3.–24.4.2016

TAIDE + HAVAINTO Aistimus johtaa havaintoon, havainto merkille panemiseen. Havainnot ovat olennainen osa taidetta. Taiteilija tekee havaintoja ympäröivästä maailmasta, taiteen vastaanottaja taideteoksesta. Kun havainto on tehty, aletaan siihen liittää merkityksiä – havainto alkaa elää omaa elämäänsä. Lena Gätjensin Yksityiskohtien väliaikainen observatorio keskittyy valoon ja katsomalla havaitsemiseen. Teos kutsuu hidastamaan tahtia ja tekemään havaintoja. Yksityiskohtien väliaikainen […]

banneri_pori

Pori 18.–24.4.2016

TAIDE + KAUPUNKITILA Kaupunkitila on julkinen tila, joka mahdollistaa kokoontumisen, kanssakäymisen, keskustelun. Tilaa ja sen asukkaita muovaavat arkkitehtuuri, erilaiset muodot ja pinnat: rakennukset, kadut, aidat ja niiden väliin jäävä tyhjä tila. Kaupunkitilaan sijoitettu taide voi mahdollistaa vuorovaikutuksen kaupunkitilan ja ihmisen välillä. Henry Merimaa ja porilaiset tallentavat Hankaa mu kans -teoksessa kaupungin pintarakenteita arkiympäristöissä. Kaupunkitila ja […]

mynamaki

Mynämäki 27.4.-5.6.2016

TAIDE + VAIKUTTAMINEN Taide vaikuttaa omilla ehdoillaan. Yhteisötaiteen luonteeseen kuuluu, että taide ottaa osaa, tulee osaksi ja lisää yhteenkuuluvuuden ja yhteisöllisyyden tunnetta. Yhteisötaide edistää tasa-arvoa ja voimaannuttaa. Taide myös kyseenalaistaa vallitsevia totuuksia; se tarjoaa uusia näkökulmia ja avartaa maailmankuvaa. Kalle Hammin ja Dzamil Kamangerin Gaykätkö tarkastelee homokulttuuria mikrohistoriallisesta perspektiivistä. Gaykätkö vaikuttaa ruohonjuuritasolla; sen tavoitteena on […]

banner_kemionsaari

Kemiönsaari 5.–8.5.2016

TAIDE + KOKEMUS Taiteessa keskeistä on, että sen voi kokea. Taide herättää tunteita. Taideteosta vastaanottaessa siihen heijastetaan merkityksiä ja sitä tulkitaan siitä kulttuurista, johon olemme oppineet. Kulttuurinen kehys vaikuttaa siihen, miten taiteen koemme. Samalla taidekokemus on kuitenkin ainutlaatuinen ja äärimmäisen henkilökohtainen. Arkipelag Workshop ry:n Jaettu -grafiikan työpajassa tarkastellaan taiteilijan ja taiteen vastaanottajan kokemuksia. Minkälaisia tekijyyteen […]

vaasa_banneri

Vaasa 20.-22.5.2016 (-12.6.2016)

TAIDE + MUUTTOLIIKE Kansainvälisyys näyttäytyy nykytaiteen kentällä itsestäänselvyytenä. Taiteilijoiden liikkuvuus, verkostot ja kontaktit yli maakohtaisten rajojen ovat lisääntyneet. Kotimaan ulkopuolelle lähteminen merkitsee usein mahdollisuutta ammatilliseen kehittymiseen. Keskiössä on kuitenkin ihmisten kohtaaminen. Brynhild Bye-Tiller ja Maria Nordbäck toteuttavat teoksensa Bridging Zip-Code 65 pakolaisten kanssa. Ääni – tai pikemminkin kamera – annetaan osallistujille, ja se suunnataan uuteen […]

turku_banneri

Turku 30.5.–5.6.2016

TAIDE + YHTEISKUNTA Taide kommentoi, kritisoi ja tarjoaa vaihtoehtoja yhteiskunnan ilmiöille. Taiteelle voidaan määritellä yhteiskunnallisia tehtäviä, joita on mahdollista tarkastella useista näkökulmista: taide saattaa mm. edistää hyvinvointia, uudistaa kulttuuria tai edistää taloudellista tuottavuutta. Toisaalta taide myös kritisoi neoliberaalia kapitalismia ja nostaa esiin yhteiskunnan epäkohtia. Yhteiskunnallisella taiteella on monta ääntä, monta puhujaa. Antti Oksasen ja Maria […]