vastaan-otto_front copy2

Meddelande 29.3.2016: Triennalen för samfundskonst på festivalen för samtidskonst IHME

Den första triennalen för samfundskonst VASTAAN+OTTO (MOT+TAGNING) börjar fredagen den 1 april 2016 på Gamla Studenthuset i anslutning till festivalen för samtidskonst IHME. Triennalen samlar aktörer, producenter och finansiärer inom samfundskonst för att diskutera aktuella frågor och rutiner på fältet.

Triennalen för samfundskonst som sprids till städer på västkusten under försommaren öppnar ett brett perspektiv på konst som utgår från möten, växelverkan och samarbete mellan människor. Evenemang ordnas 1.4–5.6.2016, och publiken kan bland annat ta del av ABC i gästfrihet, söka gaygömställen, bära mottagandets budskap på t-skjortor eller ägna sig åt revolutionärt broderi. Dessutom omfattar programmet för triennalen workshoppar, presentationer av konstverk och diskussioner.

Triennalen för samfundskonst VASTAAN+OTTO 2016 ordnas av stiftelsen Koneen Säätiös konstnärs- och forskarresidens Saaren kartano och Centret för konstfrämjande i samarbete med konstnärer och organisationer inom samfundskonst. ”Enligt aktörerna är VASTAAN+OTTO en situation som man inte kan förbereda sig på i förväg – en reaktion mot nischtänkande”, säger länskonstnär inom social konst Suvi Solkio, som samordnar evenemanget.

Aktörerna på triennalen omfattar bland annat duon för visuell teater Livsmedlet, Porin lastenkulttuurikeskus, bildkonstnärerna Kalle Hamm och Dzamil Kamanger, koreografen och dansaren Sari Palmgren, arbetsgruppen Utopia och kollektivet för kvinnliga skulptörer Piirakkakerho. Samarbetspartner är bland annat Satakunnan syöpäyhdistys ry, regnbågsfolket i Åboregionen och asylsökande i Vasa.

Samarbete inom sAMFUNDSkonst diskuteras på Taike-dagen

Festivalen för samtidskonst IHME:s IHME-dagar på Gamla Studenthuset 1–3.4.2016 öppnas med Taike-dagen för samfundskonst. Evenemanget som produceras av festivalen, triennalen och Centret för konstfrämjande fokuserar på frågor som är aktuella på fältet: Hur förhåller sig samfundskonst till samtidskonst? Vad är det som motiverar till sektoröverskridande samarbete? Hurdana tankar väcker social konst bland finansiärerna?

Erfarenheter diskuteras av bland annat konstnärsduon Tärähtäneet Ämmät, Arkipelag Workshop ry och RaumArs samt representanter för finansiärer från Centret för konstfrämjande (Taike)Svenska Kulturfondet, Koneen Säätiö och Suomen kulttuurirahasto. Evenemanget är avsett för konstnärer och producenter inom samfundskonst och alla som är intresserade av ämnet.

Ytterligare information:

Länskonstnär inom samfundskonst Suvi Solkio, Centret för konstfrämjande, mailto:suvi.solkio@minedu.fi, 0295 330 902

Verksamhetsledare Paula Toppila, Festivalen för samtidskonst IHME, paula.toppila@ihmefestival.fi, 045 1240096

KOKO OHJELMA! HELA PROGRAMMET!

VASTAAN+OTTO ohjelma on täällä – klikkaa kuvaa ja lataa se itsellesi (.pdf /4,1Mt). Huomaahan, että muutokset ovat mahdollisia.

vastaanotto_ohjelma_suomi_kansi

MOT+TAGNING programmet är här – klicka och ladda ner det (.pdf / 4,5Mt). Vänligen observera, att ändringar är möjliga!

vastaanotto-ohjelmalehtinen-ruotsi-kansi